Back to basics – Alapfogalmak 13.

Back to basics – Alapfogalmak c. cikksorozatunkban az állatvédelmi törvényből vizsgálunk meg alapfogalmakat és közkeletű tévedéseket oszlatunk el velük kapcsolatban.

“A veszélyes állatfajok körét e törvény végrehajtására kiadott rendelet állapítja meg. Veszélyes állatnak a veszélyes állatfajok egyedei minősülnek.

A veszélyes állatokat veszélyességük alapján az alábbi kategóriákba kell sorolni:

a) különösen veszélyes állatfajok,

b) közepesen veszélyes állatfajok,

c) elővigyázatosságot igénylő állatfajok.” (Állatvédelmi törvény, 20. § (1), (2))

A veszélyes állat jogi kategória, egy külön jogszabály által felsorolt fajlista, jelentősége a három alkategóriának elsősorban a tartási körülmények előírásában van, vagyis olyan minimum tartási helynagyságok és biztonsági előírások fűződnek a besoroláshoz, melyek szakemberek által kidolgozott és jogszabályba emelt módon garantálják a szakszerű és biztonságos bemutatás és tartás egy meghatározott fokát.

A fotón Kraszavica, a leningrádi állatkert vízilova látható a II. világháború előtti években. Ez a tartásmód ma Magyarországon biztos nem minősülne megfelelőnek, mert lehetővé teszi a látogatókkal a közvetlen kontaktot, ami rendkívüli veszélyessége mellett bűncselekményt is kimeríthet: a Btk. 359. § (1) b) pontja szerint aki veszélyes állat tartására vonatkozó jogszabályban előírt biztonsági előírást megszeg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.

(A képet a multkor.hu oldalról vettük).

fekete-fehér fotó egy vízilóról