Back to basics – Alapfogalmak 14.

Back to basics – Alapfogalmak c. cikksorozatunkban az állatvédelmi törvényből vizsgálunk meg alapfogalmakat és közkeletű tévedéseket oszlatunk el velük kapcsolatban.

“Az állatvédelmi hatóság az ebet egyedileg veszélyesnek minősítheti, amennyiben

a) az eb fizikai sérülést okozott, és megvalósulnak a veszélyesnek minősítés e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feltételei, vagy

b) az eb fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az embernek fizikai sérülést okozhat, és ez a veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek minősítésével hárítható el.” (Állatvédelmi törvény, 24/A. § (1))

A veszélyes eb fajtától független jogi kategória, hatósági minősítés vezet oda, hogy egy eb ennek minősüljön.

A közkeletű vélekedéssel szemben nemcsak támadás következményeként lehet veszélyessé minősíteni egy ebet, hanem akkor is ha viselkedéséből feltételezhető a támadás lehetősége. A minősítést szakember végzi, többek között azt vizsgálva, hogy az állattartó képes-e megfelelő felügyeletet gyakorolni az eb felett, képes-e irányítani, megfelelően reagálni az eb viselkedési mintázatára. Bizonyos fokig tehát az eb veszélyessé minősítése során az állattartó (is) vizsgázik.