Back to basics – Alapfogalmak 11.

Back to basics – Alapfogalmak c. cikksorozatunkban az állatvédelmi törvényből vizsgálunk meg alapfogalmakat és közkeletű tévedéseket oszlatunk el velük kapcsolatban.

Léda a hattyúval című festmény

“Állatot a nemi vágy kielégítésére irányuló cselekmény során felhasználni tilos.” (Állatvédelmi törvény, 8/B. §)

A zoofília pszichológia hátteréről egy tavalyi cikkből tájékozódhat az érdeklődő (https://arsboni.hu/mit-mondott-biro-ur-elmehetek-vagy…/) a jogi oldaláról annyit kell tudni, hogy az állat puszta szexuális használata nem büntetőjogi kategória: amennyiben az elkövető cselekménye nem alkalmas maradandó egészségkárosodás vagy pusztulás okozására, úgy tettének következménye állatvédelmi bírság.

Korábban foglalkoztunk már a büntetőjog ultima ratio jellegének elporladásával, amikor húsz esetre hivatkozva mutattunk rá arra, hogy országszerte megfigyelhető jelenség, hogy a jegyzők állatvédelmi hatóságként a bíróságok által kiszabott pénzbeli szankció többszörösét, van hogy több mint tízszeresét is kiszabták azonos cselekmény miatt. Bár elméletileg nem a közigazgatási jog feladata a legsúlyosabb szankciók kiszabása, de ha ez így van, jelen cselekménynél egyáltalán nem tartjuk károsnak ezt a tendenciát.

Állatvédő szervezetek az elmúlt években több alkalommal kezdeményezték, hogy – hasonlóan az állatviadalok résztvevőihez – a büntetőjog által tilalmazott és szankcionált magatartás legyen a zoofília minden formája, eddig sikertelenül.

(A képen Haan Antal: Léda a hattyúval című festménye található, az mng.hu oldalról).