Állatvédő rendőrök a történelemben

Állatvédelmi jelentés az 1900as évek elejéről

“Azonnali beavatkozás közel száz éve az Országos Állatvédő Egyesület és a Magyarországi Állatvédő Egyesületek Szövetségének 1929. májusi közlönyének 7. oldalán: “Állatvédő rendőr életveszélyben. (1929.) április hó 4-én este félhét óra tájban Kispesten a Vörösmarty-utca és az Egert-utca sarkán posztoló Domonkos István rendőrt a járókelők közül többen arra figyelmeztették, hogy néhány lépéssel arrább egy kocsis botrányosan ütlegeli a lovát. Domonkos rendőr a jelzett helyre ment, ahol meggyőződött az állatkínzásról és igazolásra szólította fel a botrányt okozó kocsist. Fáji János 28 éves fuvaroskocsis a rendőr közbelépésére sem hagyott fel a ló ütlegelésével, sőt a rendőr ismételt felszólítására dühödten a rendőrnek ugrott, megragadta köpenyét és erőszakkal kirántotta hüvelyéből a rendőr kardját. A váratlanul megtámadott közrendőr védekezni próbált, azonban ekkor a háta mögé ugrott Korányi Lajos 32 éves soffőr, aki a megtámadott Domonkos István karját hátulról lefogta. A következő pillanatban Fáji János kocsi a rendőrtől elvett karddal Domonkos István felé sujtott, mire a szorongatott helyzetben lévő rendőr ereje megfeszítésével kiragadta magát a soffőr szorításából, előkapta pisztolyát és lövést adott le, amely Fáji János kocsist a hasán találta el. A kocsist a kispesti mentők sulyos állapotban a Szent István kórházba szállították. Korányi Lajos soffőrt pedig maga Domonkos rendőr a kispesti kapitányságra előállította. A rendőrség az ügyben nyomozást indított. Az Országos Állatvédő Egyesület a derék rendőrt, aki életének veszélyeztetésével védte az állatokat a főparancsnok utján husz pengő jutalomban és elismerésben részesítette, a főkapitány úr megengedte a jutalom átadását és köszönetet mondott egyesületünknek.”

Az utolsó mondattal kapcsolatban érdekességként megjegyzem, hogy az Országos Állatvédő Egyesület és a többi magyarországi állatvédő egyesületek 1905. évkönyve 15. oldalán külön név szerint megemlítik azt az öt magyar királyi rendőrt (Vér Imre, Kiszti István, Sisóvszki István, Drevenka István, Murányi József) akik 20-20 korona jutalomban részesültek „az állatvédelem és gondozás terén kifejtett buzgalmukért” az állatvédő szervezet közgyűlésének döntése alapján, valamint az évkönyvben található 1906. évi költségvetési tervben 1000 koronát irányoztak elő„rendőrök, mező-erdőőrök és polgári személyek jutalomdijának”.

(A teljes anyag itt olvasható: https://www.jogiforum.hu/publikaciok/1059)