Alapfogalmak 1: állatútlevél

Szemüveges macska

Következő pár bejegyzésünkben alapfogalmakkal fogunk foglalkozni: útlevél, oltási könyv, eutanázia, mikrochip behelyezés… sok tévhit kering ezekről még szakmai körökben is.

Hogy néz ki egy oltási könyv, egy útlevél, mi a kötelező adattartalma, mit kell és kinek kitöltenie, mikor szabályos, mikor nem szabályos? Mikor lehet állatot eutanáziában részesíteni, mikor lehet és mikor kell megtagadni? Mire való a mikrochip beültetés és regisztráció, milyen kötelező műveleteknek kell azt kísérnie?

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) tagjainak munkáját különféle szabályzatokkal segíti, melyekben többek között a fenti témákkal is foglalkoznak. Ezek megsértése alapvetően etikai vétség és etikai eljárást von maga után, azonban több esetben bűncselekmény gyanúja is fennállhat, ha pl. valaki a szigorú számadású okiratnak minősülő állatútlevelet úgy osztogatja mint a névjegykártyáját és a nyilvántartásával nem tud elszámolni.

állatútlevél
Forrás: maok.hu

Az állatútlevél sorszámozott szigorú számadású okirat.

Mit jelent ez? Nevéből adódóan nem lehet úgy osztogatni mint a névjegykártyát, a fogalmat egyébként a számviteli törvény pontosítja, mellyel szemben hardcore jogászok is igen nagy tiszteletet tanúsítanak, a lényege, hogy nem megfelelő kezelés, nyilvántartás, használat esetén az állatorvos elkövetheti a számvitel rendjének megsértése nevű bűncselekményt is.

Állatútlevelet kizárólag olyan szolgáltató állatorvos igényelhet és állíthat ki, aki kamarai tag, a rendelést interneten, a petvet rendszeren keresztül szükséges megküldeni. Praxisengedéllyel nem rendelkező vállalkozás részére útlevél nem adható ki.

50 darabot meghaladó igénylés esetén a kamara csak a korábban kiadott útlevelek adatrögzítésének ellenőrzése után teljesíti a megrendelést. Ha az új útleveleket igénylő állatorvos nevén nagyszámú felhasználatlan útlevél van (ami adódhat akár a korábbi adatrögzítések elmaradásából de másból is) úgy az új megrendelést csak az elmaradt adatrögzítések pótlása után lehet teljesíteni.

Amennyiben az állatorvos státusza időközben megváltozik, vagyis kiállítási jogosultsága megszűnt, 8 napon belül köteles azt jelezni a kamarának azzal, hogy a még nála lévő útlevelekkel köteles elszámolni – amint a kamarai szabályzat kiemeli, ennek elmaradása súlyos fokú etikai vétségnek számít.

Állatútlevelet kiállítani és kiadni kizárólag az állat egyedi azonosítása után lehetséges. Ehhez szükséges tehát, hogy az állat jelen legyen az útlevél kiállításakor és rendelkezzék egyedi azonosítóval. Távmunkában útlevelet kiállítani az ország másik pontjára a szabályzat szerint nem lehet. Nincs akadálya annak, hogy az útlevél kiállítására az állat-egészségügyi szolgáltató intézményen kívül az állattartó kérésére annak lakásán vagy telephelyén kerüljön sor, az állatot azonban ilyen esetben is minden alkalommal azonosítani szükséges.

A kamara rendszeresen szúrópróbaszerűen, 50 darabot meghaladó megrendelés esetén a megrendelő szolgáltató állatorvosra nézve minden esetben ellenőrzi a korábban kiadott útlevelek adatrögzítését, hibák, hiányosságok észlelése esetén felhívja az állatorvost azok pótlására, amennyiben ennek nem tesz eleget vagy ismételten súlyosan megszegi kiállítási-nyilvántartási kötelezettségét, részére újabb útlevél nem adható ki.

Állatútlevél csak egyértelműen, kétségmentesen azonosítható, mikrochippel megjelölt állat részére adható ki. Ha ilyen azonosítóval az állat még nem rendelkezik, az állatorvos javasolja annak behelyezését, az útlevelet azonban ilyen esetben nem állíthatja ki, sőt amint a hatályos szabályzat fogalmaz: KÖTELES MEGTAGADNI A KIÁLLÍTÁST.

Amennyiben a kiállításnak nincs akadálya, úgy az útlevéllel egyidejűleg a szabályzat mellékletét képező “állatfelviteli regisztrációs adatlapot” is ki kell tölteni, melyet az állatorvosnak 5 évig meg kell őriznie, és szükség esetén a kamarának vagy a hatóságoknak rendelkezésre bocsátania.

A kiadás tényét és dátumát, a bejegyzett valamennyi adattal együtt az állatorvos köteles 10 napon belül regisztrálni a petvetbe. A kamara ezeket az adatokat folyamatosan szúrópróbaszerűen ellenőrzi. A kamara a hozzá beérkező, útlevelekkel kapcsolatos dokumentációkat 15 évig őrizni köteles.