Alapfogalmak 2: microchip, transzponder

Microchip röntgenképe
Forrás: wikipedia

Állatmegjelölési célból az a transzponder vásárolható meg, amelyet egyedi, steril csomagolásban, steril egyszer használatos injekciós tűben helyeztek el, és/vagy az eladáskor vagy korábban mellékelték a bejuttatást segítő szondát.

A 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet szerint a mikrochip beültetést csak állatorvos végezheti. A behelyezésre az állatorvosi rendelőben, az állattartó lakásán vagy telephelyén kerülhet sor.

Ha valamilyen oknál fogva a korábban beültetett mikrochip nem olvasható többé, úgy az új beültetésénél különös gondossággal kell eljárni a kapcsolódó adminisztrációnál: a petvetben a megjegyzés rovatban mind a régi mind az új mikrochip számot fel kell tüntetni.

Milyen teendői vannak az állatorvosnak a mikrochip behelyezésekor?

  • a behelyezendő mikrochip leolvasása behelyezés előtt
  • állat azonosítása (faj, fajta, ivar, szín, életkor)
  • állat klinikai vizsgálata
  • ellenőrzés, hogy nem jelölték-e már korábban
  • a mikrochip szakszerű beültetése majd leolvashatóságának ellenőrzése
  • címke beragasztása vagy kódszám bevezetése az oltási könyvbe vagy útlevélbe a behelyezés dátumának megjelölésével
  • a tulajdonos figyelmének felhívása arra, hogy adatai változásával haladéktalanul keresse meg az állatorvost, hogy a petvetben azokat módosítani lehessen.

Az állatorvosnak a megrendelt és kifizetett beültetést 8 napon belül regisztrálnia kell a petvetbe. Elmaradása etikai vétségnek számít. Fontos, hogy minden olyan esetben amikor nem ismert a pontos/valós adat, így pl. az életkornál, a megjegyzés rovatban értelemszerű magyarázatot kell adni a megközelítő adat használatára.

Olyan regisztrált állat esetében, ahol az állat megjegyzés rovatában az a bejegyzés szerepel, hogy “elveszett”, “ellopták” a tulajdonos adatainak módosítását MEG KELL TAGADNI mindaddig, amíg a tulajdonjogot az adatmódosítást kérő nem igazolja hitelt érdemlően (szerződés, törzskönyv stb.). Kétséges tulajdonjog tisztázásához az állatorvos tájékozódjon az állat tulajdonosi adatainál megadott telefonszámon.

Az állatba korábban beültetett mikrochip eltávolítása az állat azonosíthatósága megszüntetése céljából tilos.

Magyarországi engedéllyel nem rendelkező állatgyógyszer-forgalmazótól származó, bizonytalan eredetű és bizonytalan sterilitású valamint lejárt sterilitású mikrochip beültetése TILOS.

Az állatok mikrochipes megjelölésével összefüggő bármely visszaélést az észlelő állatorvos legkésőbb az észlelést követő munkanapon rövid úton (e-mail, telefon) köteles jelezni a kamarának. A kamara az ellenőrzés során feltárt hibák kijavítására felhívja a hibázó állatorvos figyelmét.

A mikrochipes jelöléssel kapcsolatos szakmai szabályok megszegése esetén – amint a hatályos szabályzat fogalmaz – a megszegő állatorvossal szemben etikai eljárást kell kezdeményezni.