Középkori állatperek 4.

kép a 24.hu oldalról, kép egy állatperről

“Ismerjük az illetékességi összeütközés épületes esetét is.

1314-ben a francia Moisy községben egy elszabadult bika felöklelt egy embert.

A községgel szomszédos Valois gróf értesülvén róla, elfogatta a bikát és elrendelte a bűnvádi eljárást. A gróf tisztviselői kiszálltak Moisyba és szabályszerűen lefolytatták a bűnpert. Kihallgatták a tanúkat és a gyilkosság a bikára rábizonyult.

A grófnak pallosjoggal bíró földesúri bírósága meghozta az ítéletet és azt ott helyben, a község akasztófáján végre is hajtották.

Ekkor azonban Moisy község elöljárósága ráeszmélt, hogy a grófnak nem volt joga az ő területén eljárni.

Megfellebbezték hát a döntést, a megyei parlamentnél mint főbíróságnál. A parlamentnek főtt a feje, mert a községnek igaza volt, viszont Valois gróffal nem volt célszerű ujjat húzni.

Azt a bölcs határozatot hozták, hogy a grófnak nem volt joga eljárni a község területén, azonban a bika felakasztása helyesen történt mert megérdemelte.”

(A képet a 24.hu oldalról vettük, az idézet Ráth-Végh István: Az emberi butaság kultúrtörténete c. könyvének 148-149. oldaláról való).