Back to basics – Alapfogalmak 7.

Back to basics – Alapfogalmak c. cikksorozatunkban az állatvédelmi törvényből vizsgálunk meg alapfogalmakat és közkeletű tévedéseket oszlatunk el velük kapcsolatban.

“Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről. Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.” (Állatvédelmi törvény, 4. § (3), 5. § (1))

Túlzó elvárás-e vajon, hogy az állattartó napi minimum egyszer ellenőrizze állatát? Sokak szerint igen. Sokak szerint napokra de akár hetekre is magára lehet hagyni állatot vagy állatállományt, hiszen gondoskodtak elegendő vízről, élelemről, alomról, és úgy gondolják, hogy mint egy eleségfogyasztó robot, a bezárt állat unalmában például nem próbál meg tönkretenni dolgokat, szökni vagy más unaloműző tevékenységhez folyamodni.

Történhet-e 24 óra alatt bármi olyan, ami akár az állat testi épségét, életét, akár mások biztonságát, egészségét, vagy vagyonát veszélyeztetheti? Biztosan.

Megijedhetnek váratlan zajtól, időjárási körülménytől, a tartási helyen elfogyhat a takarmány, a víz, elromolhat a szellőztető, beszökhet egy másik állat, megindulhat egy váratlan ellés vagy bármi más váratlan történhet, amely miatt elengedhetetlen, hogy naponta legalább egyszer rájuk nézzen valaki.

A szökés megakadályozását a joggyakorlat szerint úgy kell érteni, hogy az adott tartási helyről közterületre vagy másik magánterületre ne szökhessen meg. Mind azt meg kell akadályozni, hogy egy szökött állat közterületen közlekedési balesetet okozzon, megtámadjon másik állatot vagy embert, mind azt meg kell okozni, hogy magánterületen például kárt okozzon mások vagyonában.

Az állattartás nemcsak jog, felelősség is. Aki nem képes arra, hogy állatát az arra szolgáló tartási helyen tartsa, illetve szállítása, mozgatása, sétáltatása közben megfelelő felügyeletet alkalmazzon, az nem felelős állattartó és tudomásul kell vennie, hogy e szabályok megsértésével kapcsolatban vállalnia kell a jogkövetkezményeket is.